B E Y A Z L A R Z E M I N

Yükleniyor...

İnşaat terimleri

 
 

 

 

 

ADRES:

CUMHURİYET MAHALLESİ N.HİKMET BULVARI. NEW RESİDANCE DAİRE:253 BEYLİKDÜZÜ/ İSTANBUL TÜRKİYE


Gsm:

Ramazan Beyaz: +90532 163 31 27

E-Posta: beyazlarzemin@gmail.com

 

İnşaatla alakalı geçen tüm kelimeler:

 

aderans : yapışma, bağlanma

absorbsiyon : emme, absorbe etme

agrega : kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı

aplikasyon : projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme

asmolen : pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü.

asmolen döşeme : pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket
türünden imal edilmiş döşeme

ataşman : proje dışı yapılan işlerin belirtilmesi

beton : kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde edilen yapı malzemesi

brütbeton : çıplak, düzgün yüzeyli beton

aks : iki yapı elemanının, ortasından ortasına alınan ölçü, uzaklık

aliynman : hizaya getirme, aynı eksene getirme

alkali agrega reaksiyonu : alkali – agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile çimentonun
alkalileri (na2o ve k2o) arasında oluşan kimyasal bir olay

ankastre : bir ucu sabit kiriş, gömme

apsis : yatay koordinat

arter : ana yol

balast : 40-110 mm çapında kırmataş

baypas:çevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataşın konkasörlerde kırılması ve dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzeme

beko:terskepçe, kendine çekerek hendek kazan bir çeşit ekskavatör

bimsbeton:agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif beton

birim ağırlık:bir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer

blokaj: taşdöşek, 100-150 mm boyutlu taşların zemine döşenip sıkıştırılması

bordür:kenar taşı

branşman:bağlantı kolu

çiçeklenme:sertleşmiş beton içindeki, çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler

dansite:yoğunluk

deşarj:boşaltma

dever: iç eğim

dilatasyon:yapılarda deprem, ısı, farklı oturma gibi hareketleri karşılayabilmek için bloklar arası bırakılan aralık

doz:bir karışıma girmesi gereken miktar

dozaj:ayarlama, düzenleme

durabilite:kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanım

ekskavatör:kazma ve yükleme makinası

elastise modülü:statik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile bulunan değer

etüt:ön çalışma

fay:yer kırığı, yer çatlağı

filler:0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşunu, mineral toz

finişer:serme ve sıkıştırma makinası

firkete:u harfi biçiminde bükülmüş betonarme demiri

fore kazık:bir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe kılıf borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazık

gabari:yapılacak bir binanın imar planında belirtilmiş azami yükseklik

gaz beton:ince ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento) ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif beton

gerber kirişi:oynaklı (mafsallı) kiriş

gronülometri:kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane dağılımının belirlenmesi. tane ölçüm

grobeton:kaba beton, düşük dozlu demirsiz beton

harç:kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi

integral:tümlev olarak da bilinir. matematikte türevi [dg(x)] verilen bir f(x) fonsiyonuna eşit olan bir g(x) fonksiyonu bulma tekniği

incelik modülü:agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi saglayan ampirik bir sayısal değerdir
incelik modülü = elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi / 100

istinat duvarı:dayanma duvarı

kapiler boşluk:kılcal boşluk

karkas:iskelet, bir yapının betonarme, çelik, ahşap gibi taşıyıcı sistemi

karot:zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnek

kavitasyon:su yapılarında rastlanan oyulma olayı

kayar kalıp:düşey olarak sürekli yükseltilebilen kalıp

klinker:çimentonun temel bileşenleri olan kil ve kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen ceviz büyüklüğündeki ürün

kompakt:sıkı, katı, yoğun

konsol:
1-bir nesneyi alttan ve duvardan dstekleyen eğik parça
2- yalnız bir ucu yapı elemanına gömülü, diğer ucu boşta olan yapı öğesi

korozyon:kimyasal aşınma

kür: betonun priz süresi ve dayanım kazanması aşamasında su kaybı ve hava etkisinden korunması

lento:üzerlerine gelen yükleri taşıyabilmek için kapı, pencere vb. açıklıklarının üst başlarına konan ahşap, çelik ya da betonarme kiriş

limit:matematite yakınlık kavramına dayalı olarak belirlenen ve özellikle bir fonksiyona değerinin tamamlanmamış olduğu bir noktada, bu noktanın yakınında bulunan noktalardaki değerlerine uygun düşen bir değer aramak amacıyla yararlanılan kavaram

loder:yüklenici, kepçe

los angeles aşınma deneyi:agreganın aşınmaya dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılan deney
yöntemlerinden biri

mafsal:eklem, birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan baglantı ögesi

masif:
1- kaplama ya da doldurma olmayan
2- beton genişlik ve derinliğince aynı olan

mesnet:

mertek:çatılarda kaplama tahtalarını taşıyan, eğim yönünde latalar

mıcır:4-32 mm dane çaplı kırmataş

moloz:yapım yıkım artığı

moment:bir kuvetin uygulandğı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi

nervür:diş, damar, kaburga

nervürlü döşeme:bir yönde yaklaşık 50 cm aralı seri kirişçikli tek doğrultulu döşeme

nervürlü çelik:üzerinde çeşitli biçimde kabartıları olan betonarme çelik

nivelman:arazi üzerinde çeşitli noktaların belli bir röpere göre yükseklikleri ya da yükseklik farklılıklarının ölçme eylemi

parapet:balkon, teras, köprü vb. korkuluk duvarları

permeabilite:geçirgenlik

poısson oranı:beton numunelerine elastik bölgede basınç gerilmeleri uygulandığında deney numunelerinde meydana gelen enine birim uzamanın boyuna birim kısalmaya mutlak değerce oranı

porozite:
1- gözeneklilik
2- bir boşluğun birim dolu hacmine oranı

poz:kalem, çeşit

prefabrikasyon:önyapım, ön üretim

prekast:önceden dökülmüş

priz:beton ve harçlarının katılaşmaya başlama süresi

puzolan:tras, kireç ve suyla karışınca sertleşebildiğinden bağlayıcı olarak kullanılan volkanik toprak

radijeneral:bir yapının tüm büyüklüğü ile zemine oturduğu yekpare temel. radye temel

retorder:geciktirici

rijit:sert, katı, eğilmez, bükülmez. oynak ya da esnek olmayan

rotari:döner. delicisi dönerek çalışan sondaj makinası

rötre:büzülme

segregasyon:ayrışma

septik (çukur):sızdırmaz çukur

slamp:çökme, betonun (kıvamının) ölçülebilen oturması

soğuk derz:beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz veya süreksizlik

sömel:temel pabucu

statik:
1-durgun, dingin, herhangi hareketi olmayan
2-dengeli

şapo:betonarme kiriş ve döşemelerde aşırı çekme gerilmelerini karşılmak üzere mesnetlerde ek olarak en üst konan özel şekilli demir

şönt (baca):bina yükliğince uzanan geniş ana kanala her katın bacasının bağlandığı baca tipi

şüt:düşme, akım hızını kesme için yapılan basamaklama

tabliye:döşeme plağı

taşeron:bir yapının bir bölümünü sadece işçilik olarak üstlenen sermaye, ekipman ve teknik kadrosu az küçük yapımcı

tras:bağlayıcı özelliği olan volkanik tüf

tuvenan:dereden çıkarılmış, elenmemiş ve yıkanmamış, olduğu gibi kullanılan kum çakıl karışımı yapı malzemesi

türev:matematikte bir fonksiyonun, bir değişkene göre değişim hızı

uniform:tek biçim homojen eş dağılmış

vakumlu beton:vakum yöntmiyle içindeki fazla suyun alınarak prizi çabuklaştıran, kalıp alma süresini
kısaltan beton

vibrasyon:titreşim

vizkozite:bir sıvımsı maddenin akmaya gösterdiği karşı koyma

Hemen Ara